Ugrás a tartalomhoz

INGYENES szállítási opció 12 499 Ft felett, várható szállítási idő 1-3 munkanap

ADATVÉDELEM

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a látogatók számára

Az OLDB EUROPE Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

 

OLDB EUROPE Kft.

Székhely: Nefelejcs utca 7. 2. em. 3., Budapest 1078

Adószám: 32008681-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-402368

Kontakt: info@oldb.hu

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

Az OLDB EUROPE Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.scrubdaddy.hu/

www.cleaningstuff.hu/oldb.hu címen üzemelteti a honlapját.

 

A Honlapra való belépést, kilépést és a vásárlás folyamatát a Vásárló, illetve más látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

 

A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

 

Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Sütik törlése további, harmadik fél oldalain:

 

AdWords: https://adssettings.google.com

 

Általános, több hálózatra kiterjedő: http://optout.networkadvertising.org

 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

A Honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a Látogató be van-e jelentkezve a Honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a Honlapra való belépés, illetve az onnan történő kilépés, valamint a Honlap használatával történő vásárlás folyamatait segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.

 

Emellett a Honlap vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmv” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

 

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

 

a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Honlapra („utmz” cookie),

 

a Látogató hányszor látogatta meg a Honlapot („utmb” cookie),

 

a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

 

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg.

 

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A Honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

 

Az adatkezelés célja:

a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

 

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) A) szerinti érintetti hozzájárulás

 

Kezelt adatok:

Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k ).Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelő, úgy Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

adatkezelés céljának megvalósulásáig maximum 2 évig

 

A Látogatók, Vásárlók által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő felvegye a Társasággal a kapcsolatot. A megkereséseket az Adatkezelő rögzíti. A Látogatók, Vásárlók információkérésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, illetve az azokban szereplő adatokat az Adatkezelő csak rendeltetésszerűen használja fel, és a kérdés végleges megválaszolása után archiválja.

 

Jelen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

 

adatkezelés célja: az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése

 

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, esetlegesen telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege

 

adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének. 6.cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

 

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig maximum 5 évig

 

adattárolás módja: elektronikusan

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, azaz gyakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jogát,

kérheti személyes adatainak helyesbítését,

kérheti személyes adatainak törlését amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  2. b) ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  3. c) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

  4. d) amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait Társaságunk jogellenesen kezelte;

  5. e) a személyes adatok törlését kérheti, ha azt törvény kötelezően elrendeli,

kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

tiltakozhat az adatkezelés ellen

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot!

Ez a weboldal sütiket használ. Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A jelen felület arra szolgál, hogy Ön eldönthesse, hozzá kíván-e járulni a weboldalon használt egyes süti-típusok alkalmazásához.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha ehhez Ön hozzájárult, erre szolgál a jelen felület. Weboldalunk különféle sütiket használ, ezek közül egyes sütiket harmadik fél szolgáltatóink helyeznek el a weboldalon. Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozat keretében adott hozzájárulását.

A sütikről szóló bővebb tájékoztatásért kérjük, tekintse meg kifejezetten erre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatónkat.

Hozzájárulása a következő domainekre érvényes: www.scrubdaddy.hu/www.cleaningstuff.hu/www.oldb.hu

 

 

Elengedhetetlen (10)

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

_pfbsesid

PrefixBox

Automatikusan generált azonosító, amely segít azonosítani a felhasználói látogatásokat.

1 nap

HTTP Cookie

_prefixboxIntegrationVariant

PrefixBox

Függőben

1 nap

HTTP Cookie

AI_buffer

PrefixBox

Used in context with the "AI_sentBuffer" in order to limit the number of data-server-updates (Azure). This synergy also allows the website to detect any duplicate data-server-updates.

Session

HTML Local Storage

AI_sentBuffer

PrefixBox

Used in context with the "AI_buffer" in order to limit the number of data-server-updates (Azure). This synergy also allows the website to detect any duplicate data-server-updates.

Session

HTML Local Storage

ai_session

PrefixBox

Preserves users states across page requests.

1 nap

HTTP Cookie

ApplicationGatewayAffinityCORS

assets.brandbank.com

This cookie is used in context with load balancing - This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers.

Session

HTTP Cookie

ASP.NET_SessionId

Ipaper

Megőrzi a látogató munkamenet állapotát több oldal betöltésén keresztül.

Session

HTTP Cookie

ASP.NET_SessionId_Fallback

Ipaper

Preserves the visitor's session state across page requests.

1 nap

HTTP Cookie

CookieConsent

Cookiebot

Tárolja a felhasználó süti jóváhagyás státuszát a jelenlegi domain-en.

1 év

HTTP Cookie

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás

Statisztikai (18)

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

_dc_gtm_UA-#

Google Tag Manager

Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag.

1 nap

HTTP Cookie

_ga

Google Tag Manager

Egyedi ID-t regisztrál, amely a vásárlók oldalhasználati szokásai kapcsán segít statisztikai adatokat készíteni.

2 év

HTTP Cookie

_ga_#

Google Tag Manager

Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.

2 év

HTTP Cookie

_gat

Google Tag Manager

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 nap

HTTP Cookie

_gid

Google Tag Manager

Egyedi ID-t regisztrál, amely a vásárlók oldalhasználati szokásai kapcsán segít statisztikai adatokat készíteni.

1 nap

HTTP Cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress

Google Tag Manager

This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.

1 nap

HTTP Cookie

_hjFirstSeen

Google Tag Manager

This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website.

1 nap

HTTP Cookie

_hjid

Google Tag Manager

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

1 év

HTTP Cookie

_hjid

Google Tag Manager

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

Persistent

HTML Local Storage

_hjIncludedInPageviewSample

Google Tag Manager

Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.

1 nap

HTTP Cookie

_hjIncludedInSessionSample

Google Tag Manager

Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.

1 nap

HTTP Cookie

_hjTLDTest

Google Tag Manager

Detects the SEO-ranking for the current website. This service is part of a third-party statistics and analysis service.

Session

HTTP Cookie

ai_user

PrefixBox

Used by Microsoft Application Insights software to collect statistical usage and telemetry information. The cookie stores a unique identifier to recognize users on returning visits over time.

1 év

HTTP Cookie

collect

Google

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Session

Pixel Tracker

COOKIE_UTM_CLIENTID

Google Tag Manager

Ez a cookie segít nekünk anonim módon azonosítani a rendelések eredeti marketing csatornáit, hogy hatékonyabban tudjuk elérni a releváns felhasználókat

Session

HTTP Cookie

Marketing (30)

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

_fbp

Google Tag Manager

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 hónap

HTTP Cookie

_gcl_au

Google Tag Manager

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

3 hónap

HTTP Cookie

_pfbuid

PrefixBox

Ez egy automatikusan generált azonosító, amely jelzi, amennyiben ugyanaz a látogató tért vissza az oldalra.

2 év

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

Google

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.

Pixel Tracker

cto_tld_test

Google Tag Manager

Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.

1 nap

HTTP Cookie

eng_mt

Google Tag Manager

Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website.

Persistent

HTML Local Storage

fr

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 hónap

HTTP Cookie

IDE

Google

Google DoubleClick által használt süti, amely regisztrálja és riportálja a látogató tevékenységét miután weboldalon megtekintett vagy kattintott egy hirdető hirdetésére. Célja egy hirdetés hatékonyságának mérése, valamint a célzott hirdetések megjelenítése a felhasználóknak.

1 év

HTTP Cookie

igodigitalstdomain

Salesforce

Collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content - This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products.

1 nap

HTTP Cookie

igodigitaltc2

Salesforce

Collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content - This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products.

10 év

HTTP Cookie

mf_#

Google Tag Manager

Collects data of the user's navigation and interaction on the website in order to personalise the purchasing experience.

Session

HTTP Cookie

pagead/1p-user-list/#

Google

Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.

Session

Pixel Tracker

pagead/landing

Google

Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.

Session

Pixel Tracker

RUL

Google

Used by DoubleClick to determine whether website advertisement has been properly displayed - This is done to make their marketing efforts more efficient.

1 év

HTTP Cookie

taboola global:user-id

Google Tag Manager

Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.

Persistent

HTML Local Storage

test_cookie

Google

Felhasználása során ellenőrzi, hogy a látogató böngészője támogatje-e a sütiket.

1 nap

HTTP Cookie

tr

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Session

Pixel Tracker

uid

Criteo

Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.

1 év

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Megpróbálja megbecsülni a látogató sávszélességét azokon az oldalakon ahol YouTube videók találhatóak.

179 nap

HTTP Cookie

YSC

YouTube

Egyedi ID-t regisztrál, hogy statisztikákat készítsen azokról a videókról amelyeket a látogatót megnézett.

Session

HTTP Cookie

yt.innertube::nextId

YouTube

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Persistent

HTML Local Storage

yt.innertube::requests

YouTube

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-cast-installed

YouTube

Tárolja a felhasználó videó preferenciáit a beágyazott videók megtekintésekor.

Session

HTML Local Storage

yt-remote-connected-devices

YouTube

Tárolja a felhasználó videó preferenciáit a beágyazott videók megtekintésekor.

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-device-id

YouTube

Tárolja a felhasználó videó preferenciáit a beágyazott videók megtekintésekor.

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Tárolja a felhasználó videó preferenciáit a beágyazott videók megtekintésekor.

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-app

YouTube

Tárolja a felhasználó videó preferenciáit a beágyazott videók megtekintésekor.

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-name

YouTube

Tárolja a felhasználó videó preferenciáit a beágyazott videók megtekintésekor.

Session

HTML Local Storage

Besorolással nem rendelkező (6)

A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

1261278:session-data

Google Tag Manager

Függőben

Persistent

HTML Local Storage

c2/500009074/track_page_view

Salesforce

Függőben

Session

Pixel Tracker

igodigitalst_500009074

Salesforce

Függőben

1 nap

HTTP Cookie

pfbx_configuration_f30da34d-e46b-42bc-92c1-0efea5355bae_2da10d4f-a87b-4130-baee-f60e77bafd76_

PrefixBox

Függőben

Persistent

HTML Local Storage

 

* * *

Hatályos: 2021 március 2. napjától

Módosítás: 2022 szeptember 20. - jogi személyben való változás: OLDB EUROPE Kft.

A Cleaning Stuff a Scrub Daddy és a The Pink Stuff termékek kizárólagos forgalmazója Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon. Missziónk, hogy a legjobb takarítós cuccokkal lássunk el téged. 

Kérdések és válaszok

Hova szállítotok?

- Magyarország: GLS házhozszállítás (1499 Ft) és Packeta átvevőhelyek (1099 Ft)

- Románia: Packeta átvevőhelyek (1 599 Ft)

Mindegyik szállítási opció utánvétes és rendelkezik készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséggel (kivéve bizonyos Packeta átvevőhelyeket)!

Csehországba és Szlovákiába a www.cleaningstuff.cz/www.scrubdaddy.cz szállít!

Hogyan változtathatom a Scrub Daddy® súrolószivacsom keménységét?

Engedj hideg vizet a szivacsodra, hogy kemény legyen. Engedj rá meleg vizet, hogy puha legyen.

Mikor használjam kemény vagy puha állapotában a szivacsom?

Az erősen rászáradt koszok, ételmaradékok vagy odaégett ételek eltávolításához használd kemény állapotában - engedj rá hideg vizet. 

Használd puha állapotában - engedj rá meleg vizet -  általános mosogatáshoz vagy kevésbé makacs piszkok eltávolításához.

Milyen tisztítószerekkel használjam a Scrub Daddy® súrolószivacsom?

A Scrub Daddy® egyedülálló FlexTexture® anyaga képes akár csak víz használatával eltávolítani a foltokat vagy lerakódásokat, ezzel minimalizálva a kemikáliák használatát. Használd szódabikarbónával, ecettel, vagy egy csepp mosogatószerrel az általános otthoni takarításhoz!

Milyen felületeken nem karcol a Scrub Daddy® súrolószivacsom?

Független labor vizsgálatok alapján bizonyított, hogy a Scrub Daddy® nem a karcolja az alábbi felületeket:

Akril, aluminium, autó külső fényezés, öntöttvas, kerámia, króm, réz, kristály, zománc, üveggyapot, üveg, gránit, bőr, mészkő, márvány, teflon bevonatok, olajjal kezelt bronz, műanyag, porcelán, zsírkő, rozsdamentes acél, travertin (mésztufa), vinil, fa

A Scrub Daddy Colors® súrolószivacsnál a különböző színek csak különböző felületeken használhatók?

Nem. Mindegyik egyaránt alkalmazható bármilyen felületen.A döntés a tiéd, hogy melyik színt hol használod (pl. kék - konyha, zöld - kert, narancs - fürdőszoba).

Milyen tisztítószerekkel használjam a Scrub Mommy® kétoldalú súrolószivacsom?

A Scrub Mommy dörzsisFlexTexture® súroló oldalaalkalmas, hogy csak víz segítségével eltávolítsd az ételmaradékokat és makacs foltokat, ezzel minimalizálva a kemikáliák használatát. Ugyanakkor aszivacsos ResoFoam® oldalanagyon jól habosít egy csepp általános mosogatószerrel is. 

Meddig áll ellen a szagoknak a Scrub Daddy® súrolószivacsom?

A Scrub Daddy® FlexTexture® anyaga, független laboratóriumi vizsgálatok alapján 8 hétig ellenáll a szagoknak. 

Hogyan tisztíthatom vagy fertőtleníthetem a szivacsom?

Ha tisztítani szeretnéd helyezd a mosogatógép felső tálcájára, egy alapos átmosásra. Ha fertőtleníteni szeretnéd helyezd a mikrohullámú sütődbemaximum 1 percre

A Scrub Daddy® termékek tartalmaznak latexet vagy BPA-át?

Nem. A Scrub Daddy® termékek latex és BPA mentesek. 

A Scrub Daddy® termékek mérgezők?

A Scrub Daddy® súrolószivacs nem mérgező, de nincs tesztelve emberi vagy állati fogyasztásra. Mint más egyéb termékek esetében is - amelyhez gyermekek vagy állatok hozzáférnek - a felnőtt felügyelet kiemelten fontos.

Milyen anyagból készült a Scrub Daddy®?

A Scrub Daddy® egy egyedülálló polimer hab anyagból készült, amelynek FlexTexture® a neve és ami a Scrub Daddy Inc. saját fejlesztése. 

Hol gyártják a Scrub Daddy®-t?

A Scrub Daddy® termékeket az egyedülálló USA és német FlexTexture® alapanyagokból gyártják. A legtöbb termékünket az USA-ban gyártják.